تایین اهداف تا آخر سال 1397

>>> تاریخ انشتار پست :1397/9/19

به نام خدا


1-به اتمام رساندن ترم تحصیلی با نمرات خوب


2-جمع آوری مطالبات و تسویه حساب با پیمانکاران


3-تغییر مکان دفترشرکت


4-ثبت نام کلاس زبان انگلیسی


5-دادان آزمایش کلی وچکاپ کامل بدن ازلحاظ سلامتی


6-برنامه ریزی مناسب جهت استفاده بهتر ازتعطیلات نوروزی

 

نقاط ضعف و قدرت(SWOT)

>>> تاریخ انشتار پست :1397/9/19

 نقاط ضعف و قدرت برای شروع کار

موضوع کار : تامین کالاهای مورد نیاز پیمانکاران گاز

الف- نقاط قوت: داشتن حدود 14 سال سابقه درامور پروژه های گازرسانی درقالب شرکت مشاور-آشنا بودن با شرایط فروش وشناخت تولیدکنندگان مورد تاییدشرکت ملی گاز ایران-داشتن آگاهی ازنحوه بازرسی کالا-صداقت درکار-

ب- نقاط ضعف:زبان انگلیسی-نداشتن نیروی مطمین دراستان محل پروژه

ج- فرصت: نیاز پیمانکاران به مشاور جهت خرید به دلیل تمرکز برای اجرای پروژه-انتخاب استان مناسب برای فعالیت-سود تغریبا مشخص-فراوانی پروژه ه ای عمرانی به شرط حمایت دولت ازبخش خصوصی

بازارگردی

>>> تاریخ انشتار پست :1397/9/19


به نام خدا

موضوع : بازارگردی وتامین کالای پیمانکاران شرکت گاز

قبل ازبازارگردی وخرید لوازم مورد نیاز پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران باید به چند مورد توجه داشت

وبعد ازدارابودن شرایط لازم میتوان درخواست خرید خود را به کارخانه مربوطه ارسال کرد.

1- دروندولیست شرکت ملی گاز ایران قرار داشته باشد.

2-مورد تایید بازرسی فنی استان مربوطه که قراراست پروژه درآن استان اجرا شود باشد.

3-مشکلی دررابطه با صدور نامه بازرسی کالا نداشته باشد.

4-مشکلی درصدور سرتیفیکیت کالای مورد نظر نداشته باشد.

پس از شناسایی کارخانه هایی که موارد ذکر شده بالا راداشتنددرخواست خرید برای واحد فروش این کارخانه هاارسال میگردد.به طور مثال درخواست خرید تبدیل 125 * 160به چندکارخانه ارسال شد و وپس ازبررسی نقاط مثبت و ضعف کارخانه مورد نظر جهت خرید کالا انتخاب شد.